Szkolenie dotyczące sygnalisty – dlaczego warto je odbyć?

Sygnalista jest to osoba, która posiada wiedzę dotyczącą naruszeń prawa i przekazuje ją kanałem zgłoszeniowym udostępnionym przez pracodawcę lub podmiot publiczny albo ujawnia publicznie poprzez media. Zgłaszający chroniony jest wtedy zgodnie z zapisami dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta jest transponowana do wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

Obowiązki wobec sygnalisty

Wszyscy pracodawcy zatrudniający ponad 50 pracowników zobowiązani są do wprowadzenia procedur regulujących kwestie związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń od sygnalisty. Procedury takie powinny zawierać również zasady ochrony sygnalisty, w tym m.in. zachowanie w poufności danych osobowych sygnalisty i innych osób wymienionych w zgłoszeniu. Procedury takie powinny wskazywać również w jaki sposób podmiot chroni sygnalistę przed sankcjami, które mogą go spotkać w związku z przekazaniem informacji o naruszeniu. Czyli podmiot wskazuje jakich zakazanych czynności wobec sygnalisty i osób trzecich pomagających sygnaliście nie wolno stosować.

Szkolenie pracowników

Pracodawca powinien poinformować swoich pracowników o wprowadzeniu regulaminu obsługi zgłoszeń naruszeń prawa. Zalecane jest również, aby pracownicy pisemnie potwierdzili, że zapoznali się z tym dokumentem. Warto umieścić informacje o wprowadzonych procedurach również na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie firmy. Ze względu na bardzo trudny i delikatny temat związany ze zgłaszaniem naruszeń należy przeprowadzić wśród pracowników szkolenie na temat sygnalisty. Zakres szkolenia to przede wszystkim omówienie przygotowanych i wprowadzonych rozwiązań dotyczących przyjmowania zgłoszeń, w tym wskazanie dedykowanych kanałów zgłoszeniowych https://sygnalista24.info/wdrozenie-dyrektywy/. Na szkoleniu należy także przedstawić zasady ochrony sygnalisty, jak również wskazać pozostałym pracownikom jakich zachowań i praktyk wobec sygnalisty nie wolno stosować.

Szkolenie osób obsługujących zgłoszenia

Przeszkolić należy również osoby, które przyjmują i obsługują zgłoszenia. Osoby takie działają na podstawie pisemnego upoważnienia i zobowiązane są do zachowania poufności. Szkolenie obok omówienia sposobu obsługi zgłoszeń musi obejmować również temat zasad etycznych oraz ochrony informacji i tożsamości sygnalisty. Osoby przyjmujące zgłoszenia mogą spodziewać się sankcji z powodu ujawnienia posiadanych informacji o naruszeniu.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *